husmossa

Den typ av mossa som växer på och intill hus kallas husmossa. Här hittar du ett antal artiklar som relaterar till husmossan. Dessutom finner du metoder för att ta bort denna typ av mossa.


Järnsulfat är ett vanligt förekommande ämne flera välkända mossmedel, däribland Mossa GTI och Greenlines produkter. De ovan nämnad produkterna kommer i pulverform och innehåller förädlad järnsulfat vilken klassas som bekämpningsmedel klass 3. Innan medlen kan användas på gräsmattan måste de…
Ett extremt vanligt problem som husägare brottas med är borttagning av mossa på tak. Det finns ett antal metoder som kan användas för att ta bort mossan från takpannor, var av den vanligaste innebär nyttjande av mossborttagningsmedel. Mossa trivs i…
Den optimala lösning för dig som söker ett enkelt och bra mossbekämpningsmedel med långtidsverkan
Bensaltensid som mossborttagningsmedel är en utmärkt lösning för dig som vill ta bort mossa och rengöra på djupet. I utspädd form är detta medel skonsamt mot miljön och ofarligt för människan.
Med Nelson Gardens Mossa GTI CurEra serie kan du behandla både tak och gräsmatta. Produkten säljs i mindre dunkar som snabbt kan kopplas på till vattenslangen för enkel användning.