Mossborttagning

Mossrivare är precis namnet antyder ett mekaniskt redskap med syfte att riv upp mossa i gräsmattan. Med andra ord tar den inte död på mossa utan rensar snarare bort den från gräset. Fördelen med mossrivare jämfört med mossmedlen är att…
Det finns de som hävdar att mossa i gräsmattan aldrig utgör ett problem för en riktigt välskött trädgård. Istället handlar det om att gräset inte fått all den nödvändiga omsorg som krävs för en frisk mossfri gräsmatta. Visserligen kan man…
Mossa i gräsmattan är ett mycket vanligt problem i Sverige. Framförallt breder gärna mossan ut sig på grönytor med skugga och näringsrik jord. Det gör lummiga trädgårdar med sur och stiril jord särskilt attraktiva för gräshakmossa, gräsmossa, lergräsmossa, skogsgräsmossa och…
Järnsulfat är ett vanligt förekommande ämne flera välkända mossmedel, däribland Mossa GTI och Greenlines produkter. De ovan nämnad produkterna kommer i pulverform och innehåller förädlad järnsulfat vilken klassas som bekämpningsmedel klass 3. Innan medlen kan användas på gräsmattan måste de…
Ett extremt vanligt problem som husägare brottas med är borttagning av mossa på tak. Det finns ett antal metoder som kan användas för att ta bort mossan från takpannor, var av den vanligaste innebär nyttjande av mossborttagningsmedel. Mossa trivs i…