GTI tak och gräs
Vårt betyg på denna produkt:


Nelson Garden erbjuder ett antal olika produkter inom bekämpningsmedel för både tak och
gräsmatta under produktserien Mossa GTI.

Liksom flera andra mossmedel består GTI:s produkter för gräs mestadels av järnsulfat.
Järnsulfat är ett vattenlösligt ämne som förekommer naturligt i naturen som snabbt och
effektivt tar död på mossa utan att skada gräsmattan i övrigt. Undvik att ämnet kommer i
kontakt med plattor och ytterkrukor.

Namnet på Nelson Gardens takmedel är CurEra Takrengöring GTI. Produkten kan användas för att
få bort mossa, alger och lavar. Produkten innehåller ammoniumkloridföreningen
Nalkylbensyldimetylammoniumklorid som är en bensalkonklorid med bevisad effekt mot mossa.

Substansen börjar verka direkt efter applicering på problemområdet och resultatet syns inom
ett par dagar. Vid behov kan behandlingen behöva upprepas. Kraftigt överbeväxta hustak kan
behöva rensas manuellt för hand innan CurEra Takrengöring GTI kan användas.

Riktpriser:

CurEra Takrengöring Nelson Garden GTI
CurEra Mossa GTI Nelson Garden 1 liter

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 3.6/10 (61 votes cast)
Mossa GTI, 3.6 out of 10 based on 61 ratings