På jorden finns det uppskattningsvis mellan 10 000 – 15 000 olika mossarter, vilka i sin tur är fördelade på omkring 1000 olika släkten, där den haploida gametofyten är det dominerande släktet. Mossa är ett samlingsnamn för en grupp växter av likartad karaktär, vilka framförallt kännetecknas genom sin gröna färg. De flesta typer av mossor framställer själva all sin nödvändiga energi med hjälp av solen, genom fotosyntes.

Det är fint med mossa i skogen men i trädgården vill man inte ha denMossa är i sig en intressant växt. Trots att den saknar såväl blommor, frön och rötter, lyckas den ändå att stadigt fortplanta sig och inte bara växa vidare, utan faktiskt också föröka sig.  Mossa trivs i fuktiga miljöer och tål långa perioder av torka utan att skadas. Om mossan lämnas ifred och man inte ser till att ta bort den, kommer den därför att snabbt föröka sig och spridas.

Delade meningar om mossa

Det råder delade meningar om mossans vara eller inte vara, somliga uppskattar den, andra inte. En del anser att mossa är estetiskt tilltalande och vackert att titta på och använder den därför gärna i blomsterarrangemang, andra anser att den är behaglig att vistas och gå på och låter den därför växa vidare i stilla ro.

Sedan finns det andra som inte alls tycker om mossa, särskilt inte om den fått fäste och frodas i gräsmattan. Skälet till detta är att mossa tränger undan gräset, vilket sedan föranleder att fula sår uppstår i gräsmattan när mossa fläckvis ryckts bort. Denna form av otäcka sår uppstår generellt efter det att gräsmattan varit mossbeväxt ett bra tag. På likande vis kan mossa åsamka skada inte minst utseendemässig skada på fasad och tak. Lyckligtvis finns det flera metoder som hjälper dig att ta bort mossa från både gräsmatta, tak, fasad och gångplattor.