Grönfri ett bra mossmedel

Vårt betyg på denna produkt:


De senaste åren har Grön fri kommit att bli ett starkt varumärke när det kommer till borttagning av mossa, lav och mögel. Lösningen kan användas på de flesta typer av ytor och material t.ex. tak, fasader, staket, trätrall, garageportar, trappor, markytor, murar och markiser.   Den verksamma substansen i Grön fri kallas bensaltensid, en lösning som går att köpa betydligt billigare i ren koncentrerad form. I samband med att detta ämne appliceras på en ytan bekämpas mossan omedelbart, medlet kan sedan spolas bort.

Det är inte ovanligt att rester av Grön fri dröjer sig kvar på den behandlade ytan efter tvätt, denna lösning kan spolas bort alternativt kan man låta regnet skölja bort det med tiden. Grön fri innehåller nedbrytningsbara ämnen och är lika ofarligt för oss människor som det är effektivt att använda för mossbekämpning.

Rengörings- och ytbehandlingsmedelet, Grön fri, kan inhandlas via en auktoriserad handlare, det finns även möjlighet att anlita en sanerare som med hjälp av Grön fri ta bort mossa från tak, fasad, mark, mur eller andra områden i behov av rengöring.

Även om vi anser att Grön fri är en bra produkt som gör precis vad den lovar, dvs. rengör fasad och tak vill vi ändå slå en slag för den billigare produkten  Fulstopp. De både medlen ger nämligen likvärdiga resultat, dock skiljer sig priserna åt väldigt mycket.

Om företaget Jape

Bakom mossmedlet Grön fri står företaget Jape Produkter AB från Hässleholm, Skåne .Jape Produkter grundades 1984 och är ett svenskt bolag som erbjuder metoder och produkter avsedda för sjuka hus.  En av bolagets specialiteter är borttagning av mossa med hjälp av det patenterade medlet Grön fri. Företaget erbjuder tjänster som sanering och fasadtvätt samt säljer produkter som husägare själva kan använda för att motverka och åtgärda husets sjukdomstillstånd.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 3.9/10 (61 votes cast)
Grön fri, 3.9 out of 10 based on 61 ratings