• Fulstopp

    Vårt betyg på denna produkt: För att få bukt med mossa på plattor, fasader och tak , är det många som är beredda att betala överpriser för ett mossborttagningsmedel som fungerar. Sanningen är den att många av mossbekämpningsmedel gör ett ganska dåligt jobb, detta gäller dock inte fulstopp som är en relativt ny produkt skapad i syfte att få bukt ...

  • Bensaltensid

    Vårt betyg på denna produkt: Att bruka bensaltensid vid mossbekämpning har visat sig mycket effektivt. Vilket lett till att den kemiska föreningen används i flera olika typer av medel mot mossa. Bensaltensid, ibland även kallat bensalkonklorid, är vad man kallar en tensid, en molekylförening med speciella egenskaper och som ofta förekommer i olika typer av rengöringsmedel (tvål samt tandkräm) och ...

Den kan tyckas len och oskuldsfull vid första anblick, men att ta bort mossa är många gånger ett gissel. På den här sidan finner du mossbekämpning som fungerar. Vi har samlat fakta och information och välfungerande metoder, kända lösningar, mossmedel samt maskiner för att bekämpa och få bort oönskad mossa från gräsmatta, tak, panel, plattor eller var hän problemet än må vara.

önskar du också att du kunde ta bort mossan en gång för alla?Mossa växer naturligt invid fuktiga och skuggiga platser och är en, för människan, fullständigt ofarliga växt, men det är inte alltid vi önskar att våra tak eller gräsmattor skall beklädas med växter, alger och organismer av olika slag. Dessutom kan överväxt av detta slag orsaka skada på både tak, gräsmatta och panel, varför mossa vid uppkomst omgående bör tas bort från dessa ytor.

Regelbunden och upprepad mossbekämpning är den bästa metoden för att försäkra sig om att mossfri gård.  Att kontinuerligt bekämpa mossa är viktigt, efter som mossväxter generellt har en snabb återväxt efter det att den dödats eller avlägsnats, vilket många gånger innebär att det är svårare att ta bort mossa än man kanske inledningsvis tror. Som tur är finns det effektiva metoder för mossborttagning att tillgå, i form av bekämpningsmedel, kemikalier och särskild apparatur som kan användas för att döda eller avlägsna mossa från hus och byggnader.

Tyvärr har några av de mest effektiva metoderna för att ta bort mossa, även en skadlig inverkan på miljön och kan dessutom orsaka skador på ditt hus om de överanvänds eller brukas felaktigt. I stort kan man säga att du har två val, du kan lämna mossan därhän eller också kan du använda dig av produkter som inte skadar naturen. På den här sidan hittar du utförlig information om metoder, produkter och mossbekämpningsmedel som hjälper dig komma tillrätta med problemen utan att förstöra hem och miljö.